Historie Hotelu Gustav Mahler

Budovy bývalého dominikánského kláštera, nyní Hotel Gustav Mahler, vznikly na samém začátku budování města Jihlavy.

První historicky doložené zmínky se datují do poloviny 13. století. Původně středověký klášter byl v 17. a 18. stol. barokně přestavěn.

Gotické a renesanční jádro objektu je patrné jen na fragmentech původní středověké výzdoby v jižní chodbě klášterního ambitu. V barokní době byl vybudován rozsáhlý komplex hospodářského křídla, dnešní část hotelu s okny do Křížové ulice. Zároveň byly v této době klášterní refektáře vyzdobeny oválnými medailony – fresky patronů a zakladatelů řádu dominikánů.

V prostorách kláštera také proběhly významné historické události. Konaly se zde sněmy zemských stavů, které ovlivnily historický vývoj v Českém království.

Roku 1781 byla činnost dominikánského řádu v Jihlavě ukončena a prostory dnešního hotelu zabrala vojenská správa. Klášter byl přestavěn na kasárny, armáda definitivně opouští celý areál až v roce 1991.

V následujících letech byl značně zdevastovaný klášter rekonstruován do současné podoby a byl sem umístěn hotel, který se pro veřejnost otevřel 12.7.1993.